Ý nghĩa của từ sweeting là gì:
sweeting nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sweeting Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sweeting mình

1

0   0

sweeting


Táo đường (một loại táo ngọt). | Người yêu.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của sweeting
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sweetie sweetish >>