Ý nghĩa của từ sv có là gì:
sv có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sv có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sv có mình

1

0   0

sv có


Trong tiếng Việt, từ "sv" ghi tắt của cụm từ "sinh viên". Đây là một danh từ dùng để chỉ những chàng trai, cô gái với độ tuổi vị thành niên đã hoàn thành chương trình phổ thông và đang, sẽ tham gia đào tạo chương trình đại học, cao đẳng. Độ tuổi trung bình của sinh viên là 18-25 tuổi tùy theo thời gian học
nghĩa là gì - Ngày 06 tháng 7 năm 2019

Thêm ý nghĩa của sv có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hg có cmm có >>