Ý nghĩa của từ sunspot là gì:
sunspot nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sunspot Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sunspot mình

1

0   0

sunspot


Vệt đen ở mặt trời.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của sunspot
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sunshine sunstroke >>