Ý nghĩa của từ sunshade là gì:
sunshade nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sunshade Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sunshade mình

1

0   0

sunshade


Ô, dù (che nắng). | Mái che nắng (ở cửa sổ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của sunshade
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sunrise sunshine >>