Ý nghĩa của từ straightaway là gì:
straightaway nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ straightaway Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa straightaway mình

1

0   0

straightaway


Thẳng, thẳng tắp, kéo dài thành đường thẳng. | Quãng đường thẳng tắp.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của straightaway
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< stowage stratigraphic >>