Ý nghĩa của từ storied là gì:
storied nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ storied Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa storied mình

1

0   0

storied


Được ca ngợi thành truyện; có liên quan đến truyền thuyết; được truyền thuyết thêu dệt thêm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của storied
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< storehouse story >>