Ý nghĩa của từ stately là gì:
stately nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ stately Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa stately mình

1

0   0

stately


Oai vệ, oai nghiêm (dáng, người). | Trang nghiêm, trịnh trọng (văn phong).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của stately
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< stateless statement >>