Ý nghĩa của từ standee là gì:
standee nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ standee Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa standee mình

1

0   0

standee


, (thông tục) người đứng xem (vì không có chỗ ngồi ở rạp hát... ).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của standee
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< squish standpipe >>