Ý nghĩa của từ srs là gì:
srs nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ srs. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa srs mình

1

0   0

srs


thường thấy trên mạng Internet và khi nhắn tin sms, đây là viết tắt của từ tiếng anh: serious

serious có nghĩa là 'nghiêm túc', 'nghiêm trọng'

-miêu tả người: tính từ thể hiện thái độ coi trọng công việc đang làm, không đùa vui, cười cợt.

-nếu để miêu tả sự việc gì đó thì nó có nghĩa là trầm trọng, có nguy cơ dẫn đến hậu quả xấu

VD: that's a srs problem
he's very srs
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

2

0   0

srs


Software Requirements Specification
SRS mô tả chức năng mà sản phẩm cần để đáp ứng tất cả các nhu cầu của các bên liên quan (doanh nghiệp, người dùng).
Một đặc tả yêu cầu phần mềm là cơ sở cho toàn bộ dự án của bạn. Nó đặt khuôn khổ mà mọi nhóm tham gia phát triển sẽ tuân theo.
Nó được sử dụng để cung cấp thông tin quan trọng cho nhiều nhóm - phát triển, đảm bảo chất lượng, vận hành và bảo trì. Điều này giữ cho tất cả mọi người trên cùng một trang.
la gi - Ngày 02 tháng 11 năm 2019

Thêm ý nghĩa của srs
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< can tac vo uu thanh kinh phan uu >>