Ý nghĩa của từ squall là gì:
squall nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ squall. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa squall mình

1

0   0

squall


Cơn gió mạnh (thường có mưa hoặc tuyết... ). | : ''the wind blows in squalls'' — gió thổi từng cơn | : ''black '''squall''''' — cơn gió mạnh mang theo mây đen | : ''whi [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

squall


Danh từ:
- Một cơn gió mạnh, bão tuyết, cơn mưa hoặc cơn bão ngắn bất ngờ
- Một sự xáo trộn đột ngột hoặc hỗn loạn.
Động từ:
- (Đặc biệt là của một em bé) để tạo ra một tiếng ồn lớn, sắc nét
- Thổi như một tiếng kêu.
la gi - Ngày 02 tháng 11 năm 2019

Thêm ý nghĩa của squall
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< squaller stipitiform >>