Ý nghĩa của từ squalid là gì:
squalid nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ squalid Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa squalid mình

1

0   0

squalid


Dơ dáy, bẩn thỉu. | Nghèo khổ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của squalid
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< squad squally >>