Ý nghĩa của từ squad là gì:
squad nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ squad. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa squad mình

1

0   0

squad


Tổ, đội. | : ''flying '''squad''''' — đội cảnh sát cơ giới | : ''suicide '''squad''''' — đội cảm tử | : ''awkward '''squad''''' — tổ lính mới | Kíp (thợ). | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

squad


Danh từ:
- Một nhóm nhỏ những người được đào tạo để làm việc cùng nhau như một đơn vị
- Một đội trong các môn thể thao mà người chơi cho một trận đấu được chọn
- Trong quân đội, một đội là một nhóm nhỏ binh lính, đặc biệt là một nhóm được tập hợp lại để khoan (= diễu hành,...).
la gi - Ngày 24 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của squad
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< spymaster squalid >>