Ý nghĩa của từ spit là gì:
spit nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ spit. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa spit mình

1

0   0

spit


Cái xiên (nướng thịt trong lò quay). | Mũi đất (nhô ra biển). | Bờ ngầm. | Xiên (thịt để nướng trong lò quay). | Đâm xuyên (nhô ra biển). | Bờ ngầm. | Xi [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

spit


                                          sự nhổ
Nguồn: hoi.noi.vn

Thêm ý nghĩa của spit
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< freeze spin >>