Ý nghĩa của từ spectacles là gì:
spectacles nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ spectacles Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa spectacles mình

1

0   0

spectacles


Kính mắt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của spectacles
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< abacus abatis >>