Ý nghĩa của từ spanker là gì:
spanker nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ spanker Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa spanker mình

1

0   0

spanker


Người phát vào đít, vật phát vào đít. | Ngựa chạy nhanh. | Người to lớn; người tốt; việc tốt nhất, hàng hoá thượng hảo hạng. | Buồm áp lái (trước [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của spanker
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< spam sparge >>