Ý nghĩa của từ spallation là gì:
spallation nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ spallation Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa spallation mình

1

0   0

spallation


Sự phá vỡ (hạt nhân nguyên tử).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của spallation
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< spahi spam >>