Ý nghĩa của từ soft-hearted là gì:
soft-hearted nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ soft-hearted Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa soft-hearted mình

1

0   0

soft-hearted


dễ thương cảm, đa cảm; từ tâm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của soft-hearted
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< soldier snooze >>