Ý nghĩa của từ snipe là gì:
snipe nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ snipe Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa snipe mình

1

0   0

snipe


Chim dẽ giun. | Sự bắn tỉa; phát bắn tỉa. | , (từ lóng) đầu mẩu thuốc lá, đầu mẩu xì gà (hút còn thừa). | Đi săn dẽ giun. | Bắn tỉa. | Bắn tỉa [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của snipe
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< snooker sniff >>