Ý nghĩa của từ skiftarbeid là gì:
skiftarbeid nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ skiftarbeid Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa skiftarbeid mình

1

0   0

skiftarbeid


Sự làm việc theo ca, thay đổi. | : '''''Skiftarbeid''' innebærer uregelmessig arbeidstid.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của skiftarbeid
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hykle skift >>