Ý nghĩa của từ skewness là gì:
skewness nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ skewness Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa skewness mình

1

0   0

skewness


Skewness đề cập đến sự biến dạng hoặc không đối xứng trong một đường cong hình chuông đối xứng, hoặc phân phối bình thường, trong một tập hợp dữ liệu. Nếu đường cong bị dịch chuyển sang trái hoặc sang phải, nó được cho là bị lệch. Skewness có thể được định lượng như là một đại diện cho mức độ phân phối nhất định thay đổi so với phân phối bình thường
la gi - Ngày 27 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của skewness
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< zinger xavier >>