Ý nghĩa của từ siamang là gì:
siamang nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ siamang Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa siamang mình

1

1   0

siamang


Vượn mực (trong nhóm thấp nhất của khỉ dạng người).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của siamang
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anthelmintic anthony >>