Ý nghĩa của từ shroff là gì:
shroff nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ shroff Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa shroff mình

1

0   0

shroff


Chủ ngân hàng, người đổi tiền (ở phương Đông). | Chuyên viên phát hiện tiền (vàng, bạc) giả (ở phương Đông). | Xem xét (để phát hiện tiền giả).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của shroff
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< shush showroom >>