Ý nghĩa của từ shindig là gì:
shindig nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ shindig Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa shindig mình

1

0   0

shindig


, (từ lóng) điệu nhảy sinđich. | Cuộc tụ họp vui nhộn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của shindig
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< shin shiner >>