Ý nghĩa của từ settle for sth là gì:
settle for sth nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ settle for sth Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa settle for sth mình

1

1   0

settle for sth


miễn cưỡng chấp nhận; đành phải chịuThey want $2500 for it, but they might settle for $2000.Họ muốn bán giá 2500 đô-la, nhưng có thể họ sẽ chịu giá 2000 đô-la.They [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của settle for sth
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< set out for shootdown >>