Ý nghĩa của từ sĩ tốt là gì:
sĩ tốt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ sĩ tốt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sĩ tốt mình

1

0   0

sĩ tốt


Quân lính trong thời phong kiến. | : ''Huấn luyện '''sĩ tốt'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

sĩ tốt


dt. Quân lính trong thời phong kiến: huấn luyện sĩ tốt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "sĩ tốt". Những từ phát âm/đánh vần giống như "sĩ tốt": . sặ [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

sĩ tốt


dt. Quân lính trong thời phong kiến: huấn luyện sĩ tốt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

sĩ tốt


Người lính hay còn gọi bằng nhiều tên khác là binh sĩ, binh lính, quân lính, lính, lính tráng, sĩ tốt, quân nhân, chiến sĩ... là một thành viên phục vụ trong thà [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của sĩ tốt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sĩ diện sĩ tử >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa