Ý nghĩa của từ sòng bạc là gì:
sòng bạc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ sòng bạc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sòng bạc mình

1

0   0

sòng bạc


Như sòng. | : '''''Sòng bạc''' ấy mở vòng nửa tháng còn gây nhiều cảnh tượng xấu xa (Tú Mỡ)''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

sòng bạc


dt Như sòng: Sòng bạc ấy mở vòng nửa tháng còn gây nhiều cảnh tượng xấu xa (Tú-mỡ).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "sòng bạc". Những từ có chứa "sòn [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

sòng bạc


dt Như sòng: Sòng bạc ấy mở vòng nửa tháng còn gây nhiều cảnh tượng xấu xa (Tú-mỡ).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

sòng bạc


Sòng bạc hay casino là một cơ sở kinh doanh các dịch vụ đánh bạc. Sòng bạc thường đặt gần hoặc kết hợp với các khách sạn, nhà hàng, khu mua sắm, tàu du l [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của sòng bạc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sòng sóng gió >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa