Ý nghĩa của từ sân xi là gì:
sân xi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ sân xi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sân xi mình

1

0   0

sân xi


Hay "sân si", nghĩa là người có bản tính hay soi mói, nhòm ngó chuyện người khác. Từ này cũng được xuất phát từ mạng xã hội hay trong kinh Phật. Người "sân si" là người nhiều chuyện, hay lo chuyện bao đồng và thổi phồng sự thật chuyện người khác.
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của sân xi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vk viết tắt tam sinh tam thế >>