Ý nghĩa của từ rust là gì:
rust nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ rust Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rust mình

1

0   0

rust


Gỉ (sắt, kim loại). | Sự cùn trí nhớ, sự kém trí nhớ. | Bệnh gỉ sắt. | Gỉ. | Làm gỉ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của rust
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< rule sabbath >>