Ý nghĩa của từ ruction là gì:
ruction nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ruction Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ruction mình

1

0   0

ruction


Sự phá quấy, sự ồn ào. | Cuộc ẩu đả.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của ruction
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ruby rule >>