Ý nghĩa của từ roguery là gì:
roguery nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ roguery Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa roguery mình

1

0   0

roguery


Tính đểu, tính xỏ lá; tính gian giảo. | Tính láu cá, tinh ranh ma; tính tinh nghịch.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của roguery
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< roarer rootle >>