Ý nghĩa của từ riotous là gì:
riotous nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ riotous Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa riotous mình

1

0   0

riotous


Ồn ào, om sòm, huyên náo; hay làm ồn, hay quấy phá ầm ĩ (người). | Hỗn loạn, náo loạn. | Bừa bãi, phóng đãng. | : ''to lead a '''riotous''' life'' — sống một c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của riotous
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< reversible rip-roaring >>