Ý nghĩa của từ reprehend là gì:
reprehend nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ reprehend Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa reprehend mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

reprehend


Quở trách, khiển trách, mắng.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< represent enable >>