Ý nghĩa của từ renversé là gì:
renversé nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ renversé Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa renversé mình

1

0   0

renversé


Lật ngược, lộn ngược. | : ''Image '''renversée''' d’un objet'' — hình lộn ngược của một vật | Đảo, đảo ngược. | : ''Fraction '''renversée''''' — phân số [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của renversé
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< fief fiendish >>