Ý nghĩa của từ remand là gì:
remand nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ remand Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa remand mình

1

0   0

remand


Sự gửi trả (một người tù) về trại giam để điều tra thêm. | : ''detention under '''remand''''' — sự giam tạm | : '''''remand''' home'' — nơi giam giữ tạn thời n [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của remand
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< remark reman >>