Ý nghĩa của từ rebab là gì:
rebab nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ rebab Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rebab mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

rebab


Đàn rabap (một thứ đàn nhị của người A Rập).
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< ý định ăn bám >>