Ý nghĩa của từ rb là gì:
rb nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ rb. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa rb mình

1

1   1

rb


- là kí hiệu hóa học của Rubidi
Rubidi là một nguyên tố kim loại màu trắng bạc, mềm trong nhóm các kim loại kiềm. RB có tính phóng xạ (một chút)
chúng ta biết tới đá Rubi là một loại đá rất đẹp, dùng làm đồ trang sức
gracehuong - Ngày 11 tháng 8 năm 2013

2

0   0

rb


Reckitt Benckiser
RB không chỉ là một công ty. Nó có một cộng đồng đang phát triển với hơn 40.000 doanh nhân tài năng, đa dạng - tất cả đều được thúc đẩy để làm cho thế giới trở thành một nơi hạnh phúc hơn, lành mạnh hơn.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của rb
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tw uh >>