Ý nghĩa của từ racisme là gì:
racisme nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ racisme Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa racisme mình

1

0   0

racisme


Chủ nghĩa chủng tộc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của racisme
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngay thẳng nghiệm >>