Ý nghĩa của từ raccord là gì:
raccord nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ raccord Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa raccord mình

1

0   1

raccord


Chỗ nối, mối nối; nét nối; đoạn ống nối. | : '''''Raccord''' de maçonnerie'' — chỗ nối phần xây | : '''''Raccord''' de peinture'' — nét nối bức họa | : '''''Rac [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của raccord
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mất mặt mật ong >>