Ý nghĩa của từ quán chỉ là gì:
quán chỉ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ quán chỉ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quán chỉ mình

1

0   0

quán chỉ


Quê quán. Mai sinh khai mạo danh là Mục Vinh, quê ở Đạidanh, nơi sinh đang trú ngụ.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

quán chỉ


quê quán. Mai sinh khai mạo danh là Mục Vinh, quê ở Đạidanh, nơi sinh đang trú ngụ. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "quán chỉ". Những từ phát âm/đánh vần gi [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

quán chỉ


quê quán. Mai sinh khai mạo danh là Mục Vinh, quê ở Đạidanh, nơi sinh đang trú ngụ
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của quán chỉ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngọc chỉ ngọc hoàng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa