Ý nghĩa của từ quái là gì:
quái nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ quái. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa quái mình

1

0   0

quái


Con vật tưởng tượng, hình thù ghê gớm, coi như có thể làm hại người. | Lạ lùng. | : ''Sao có chuyện '''quái''' thế?'' | Ranh mãnh. | : ''Nó '''quái''' thế đấ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

quái


I. d. Con vật tưởng tượng, hình thù ghê gớm, coi như có thể làm hại người. II. t. 1. Lạ lùng: Sao có chuyện quái thế? 2. Ranh mãnh: Nó quái thế đấy! III. ph. T [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

quái


I. d. Con vật tưởng tượng, hình thù ghê gớm, coi như có thể làm hại người. II. t. 1. Lạ lùng: Sao có chuyện quái thế? 2. Ranh mãnh: Nó quái thế đấy! III. ph. Từ dùng để nhấn mạnh vào ý phủ định: Làm quái gì những chuyện vặt ấy; Chẳng biết quái gì. IV. th. Từ dùng để t [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

quái


(Khẩu ngữ) lạ, rất đáng ngạc nhiên, khó có thể hiểu nổi quái, giờ này mà vẫn chưa thèm đến? Đồng nghĩa: quái [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

quái


Lạ, quá, kỳ. Quái ghê = Lạ ghê = Lạ nhỉ; Lỳ quái = Lỳ quá; Quái lạ = Kỳ lạ; lạ quái = Lạ quá.
Nguồn: quangtrionline.org

Thêm ý nghĩa của quái
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quân số ngõ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa