Ý nghĩa của từ qcd là gì:
qcd nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ qcd Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa qcd mình

1

0   0

qcd


Động lực học lượng tử (QCD), trong vật lý, lý thuyết mô tả hành động của lực mạnh. QCD được xây dựng tương tự như điện động lực học lượng tử (QED), lý thuyết trường lượng tử của lực điện từ. Trong QED, các tương tác điện từ của các hạt tích điện được mô tả thông qua sự phát xạ và sự hấp thụ tiếp theo của các photon không khối lượng, được biết đến nhiều nhất là các hạt ánh sáng. tương tác như vậy là không thể giữa các hạt trung hòa không tích điện. Photon được mô tả trong QED là hạt Hạt mang sóng mang lực lượng trung gian, có tác dụng trung gian hoặc truyền lực điện từ. Bằng cách tương tự với QED, phương pháp sắc ký lượng tử dự đoán sự tồn tại của các hạt mang lực gọi là gluon, truyền lực mạnh giữa các hạt vật chất mang màu sắc, một dạng điện tích mạnh
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của qcd
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vted rb có >>