Ý nghĩa của từ put up là gì:
put up nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ put up Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa put up mình

1

0   0

put up


Trong tiếng Anh, cụm từ "put up" có nghĩa là: dựng lên hoặc thể hiện quyết tâm chiến đấu nào đó
Ví dụ: Which one of the rest of you put up the security safeguards? (Ai trong số bọn anh xây dựng lên hệ thống an ninh?)
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của put up
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< take up hi dear >>