Ý nghĩa của từ put off là gì:
put off nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ put off Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa put off mình

1

0   0

put off


Trong tiếng Anh, cụm từ "put off" có nghĩa là hoãn hoặc ngừng thích ai đó
Ví dụ: The concert's been put off until next month because the singer's got sick. (Buổi hòa nhạc vừa bị hoãn cho tới tháng sau bởi ca sĩ bị ốm)
nghĩa là gì - Ngày 12 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của put off
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mi ca go over >>