Ý nghĩa của từ put away là gì:
put away nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ put away Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa put away mình

1

0   0

put away


Cụm động từ: được sử dụng theo cú pháp put something away, nghĩa là lưu giữ một cái gì đó
- Để đặt một cái gì đó vào vị trí hoặc thùng chứa nơi thường được giữ
- Để tiết kiệm tiền để chi tiêu sau này hoặc cho một mục đích đặc biệt
- "Put away": ăn một lượng lớn thức ăn
la gi - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của put away
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< get through knock out >>