Ý nghĩa của từ pull over là gì:
pull over nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pull over Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pull over mình

1

0   0

pull over


Nghĩa của cụm động từ: đậu xe
- Nếu một chiếc xe tấp vào, nó di chuyển sang bên đường và dừng lại
- Mặc vào bằng cách kéo qua đầu
- Để điều khiển phương tiện của một người sang bên đường (Khi cảnh sát giao thông muốn kiểm tra giấy tờ người lái xe).
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của pull over
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jot down why so serious >>