Ý nghĩa của từ pugiliste là gì:
pugiliste nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pugiliste Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pugiliste mình

1

0   0

pugiliste


Võ sĩ quyền Anh. | Võ sĩ đấu quyền.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của pugiliste
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< canh tác cha đỡ đầu >>