Ý nghĩa của từ puanteur là gì:
puanteur nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ puanteur Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa puanteur mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

puanteur


Mùi thối, mùi hôi thối. | : ''La '''puanteur''' d’un cadavre'' — mùi hôi thối của một xác chết
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< bá vương bánh lái >>