Ý nghĩa của từ pseudogap là gì:
pseudogap nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ pseudogap Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pseudogap mình

1

0   0

pseudogap


''Thuật ngữ vật lý hiện đại''. Khe giả.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của pseudogap
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anti TBT >>