Ý nghĩa của từ precipitevolissimevolmente là gì:
precipitevolissimevolmente nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ precipitevolissimevolmente Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa precipitevolissimevolmente mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

precipitevolissimevolmente


Nhanh chóng; càng nhanh càng tốt.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< bách chiến bách thắng >>