Ý nghĩa của từ precipitevolissimevolmente là gì:
precipitevolissimevolmente nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ precipitevolissimevolmente Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa precipitevolissimevolmente mình

1

0   0

precipitevolissimevolmente


Nhanh chóng; càng nhanh càng tốt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của precipitevolissimevolmente
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bách chiến bách thắng >>