Ý nghĩa của từ pq là gì:
pq nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ pq. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa pq mình

1

0   0

pq


- party quest thường xuất hiện trong đấu game, pq thường yêu cầu 4 người làm
- passion quotient: chỉ số đam mê. Theo một tài liệu, bạn chỉ cần có 20% chỉ số Pq, bạn sẽ làm việc với nguồn năng lượng thực sự và bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công.
nghiemmailan - Ngày 25 tháng 7 năm 2013

2

0   0

pq


1. Ghi tắt của từ "quốc phòng"
2. Ghi tắt của "Quality plan" (Chất lượng kế hoạch)
3. Ghi tắt của "Quality point" (Điểm chất lượng)
4. Ghi tắt của "Quadratic Programming" (Lập trình bậc hai)
5. Ghi tắt của "Quartz phenolic" (Thạc anh)
6. Ghi tắt của "Quantity Procured" (Số lượng mua)
7...
nghĩa là gì - Ngày 27 tháng 2 năm 2019

Thêm ý nghĩa của pq
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mm dd yyyy gw >>